Informácie o nás

ZO SZCH Sobotište bola založená 20.03.1960. Založili ju chovatelia za účelom zvelaďovania svojich chovov. Prvý výbor pracoval v zložení Baugartner Michal, Schultz Imrich, Horňák Miloš, Šrámek Bela, Suchánek Július, Mertel Ján, Chodúr Ján. V prevažnej miere sa členovia venovali chovu hydiny, o čom svedčí i to, že mali uznaných 35 A chovov a zbudovali spočiatku liaheň o kapacite 3000 vajec a neskôr aj liaheň 10tisíc. V minulosti bola naša členská základňa oveľa väčšia v počte 65 členov. Dnes má ZO o polovicu menej členov, ale v aktivite nezaostáva. Organizácia sa v súčasnom období zapája do činnosti obce, napríklad čistenie priekop po zimnom období, obnove pomníka padlým spoluobčanom s prvej svetovej vojny a každoročne sa zúčastňujú členovia aktívne na MDD, kde pripravujú pre deti atraktívne hry a súťaže. Dobré partnerstvo s vedením obce sa prepletá vzájomnou spoluprácou a výpomocou, ako napr. prenájmom kultúrneho domu na organizáciu výstav, nakoľko zimný termín výstavy vonkajšie umiestnenie expozícií neumožňuje.

Dňa 7.-8. januára 2017 sa ZO SZCH Sobotište pripravuje usporiadať už 15. Oblastnú výstavu holubov a 18. Miestnu výstavu hydiny a králikov. Holuby sú tradične umiestnené do priestorov priestrannej tanečnej sály kultúrneho domu a hydina s králikmi v bývalej kinosále. Návštevníci, ktorí výstavu navštívili, vedia, že k neodmysliteľnej dobrej nálade výstavy prispieva bohatá tombola, občerstvenie v zimnom období pri varenom vínku a posedenie pri zabíjačkových špecialitách.

História obce 

 

Na Západnom Slovensku neďaleko od Senice sa na Myjavskej pahorkatine nachádza obec Sobotište. Rozkladá sa v údolí potoka Teplica na úpätí Bielych Karpát a jej prírodný rámec dotvára vodná plocha Kunovskej priehrady severne od obce.

     Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1251, kedy sa spomína ako Zobodycha, patriaca k príslušenstvu hradu Bana na Považí. Od roku 1297 bola pričlenená k hradu Branč, od 16. storočia sa jej vlastníci striedali. Vyvíjala sa ako mestečko s jarmočným právom a najväčší rozmach dosiahla počas panstva Nyáryovcov.

     V roku 1546 prišli do obce prví Habáni a vybudovali vlastné sídlisko, nazývané Habánsky dvor, s osobitou organizáciou spoločného života, vychádzajúcou z ich náboženského vyznania. Venovali sa výrobe keramiky, nožiarstvu, garbiarstvu a ďalším remeslám. Svojím kultúrnym vplyvom poznačili spoločenský i hospodársky život kraja.

     Obyvatelia Sobotišťa sa zaoberali poľnohospodárstvom, tkáčstvom, vinohradníctvom, na kopaniciach uhliarstvom a pastierstvom, v polovici 18. storčia tu bola vlnárska manufaktúra. Hospodársky a kultúrny život obyvateľov Sobotišťa svojím osvetovým pôsobením významne ovplyvnil Samuel Jurkovič a v roku 1845 tu na družstevnom základe založil Gazdovský spolok.

     Kultúrnej verejnosti je obec známa vznikom Slovenského národného divadla nitranského s prvou ženskou herečkou Aničkou Jurkovičovou v roku 1841.

     Sobotište má v súčasnosti 1500 obyvateľov, rozloha obce je 3225 ha. V obci sa nachádza materská a základná škola, zdravotné stredisko, lekáreň, pošta, hvezdáreň,  roľnícke družstvo, v oblasti výroby a služieb tu pôsobia viacerí súkromní podnikatelia.  K tradičným podujatiam patria: Oberačková zábava, Martinský jarmok a turistický pochod Sobotištská pätnástka.

 

    Počet obyvateľov   

     k  31.12.2011

 

1496

 

 Nadmorská výška obce

266 m.n.m

 Rozloha

32 253 883 m2

Foto - Adrián Schultz

Naši členovia

Prezenčná listina členov ZO SZCH SOBOTIŠTE, členská schôdza  6.februára 2011

 

P.č.

Priezvisko

Meno

Adresa

Č.d.

Funk.

 Popis chovu

 1.  

Zelenka

Eduard

Sobotište

133

predseda

HO: Český stavák, Pávik

HY:Sebritka, Leghorn

 K:Holandský

 1.  

Černek

Ján

Sobotište

327

podpredseda

K: 

 1.  

Hanzlíček

Peter

Sobotište

294

tajomník

HY: hus trstínska

 1.  

Chalupa

Ján

Sobotište

365

pokladník

HO: Nemecký výstavný, King

HY: LenghornAntverpský bradáč

 K: Rex činčilový, Novozélandský

 1.  

Štefek

Pavol

Sobotište

380

Člen výb.

HO: Slovenský hrvoliak, Moravský pštros

 K: Holandský

 1.  

Valúšek

Štefan

Sobotište

331

Člen výb.

 

 1.  

Chlapečka

Ján

Sobotište

422

Člen výb.

 

 1.  

Halabrín

Peter

Sobotište

19

Člen výb.

 

 1.  

Kadlečík

Samuel

Sobotište

334

Člen výb.

K: Ohnivák, Deilenoar

 1.  

Krček

Ľuboš

Sobotište

242

Člen výb.

HO: Český stavák

exoty

 1.  

Blanárik

Jozef

Sobotište

392

Člen výb.

 

 1.  

Schultz

Alojz

Sobotište

503

člen

 

 1.  

Holba

Vladimír

Vrbovce

684

člen

 

 1.  

Chropúvka

Ján

Častkov

216

člen

 

 1.  

Kadlečík

Martin

Sobotište

307

člen

 

 1.  

Grebáč Ing.

Juraj

Vrbovce

409

člen

 

 1.  

Maršal

Vladimír

Sobotište

19

člen

 

 1.  

Mičová

Zuzana

Sobotište

389

člen

 

 1.  

Otépka

Miloš

Sobotište

134

člen

 

 1.  

Kadlečík

Ivan 

Sobotište

64

člen

 

 1.  

Štefek

Juraj

Sobotište

463

člen

 

 1.  

Burián

Vladimír

Sobotište

144

člen

 

 1.  

Pleša

Pavol

Sobotište

281

člen

 

 1.  

Svitek

Martin

Sobotište

410

člen

 

 1.  

Zorálek

Ján

Skalica, Hollého

21

člen

 

 1.  

Schultz

Peter

Sobotište

426

člen

 

 1.  

Pagáč

Jozef

Turá lúka

622

člen

 

 1.  

Zelenka

Branislav

Sobotište

461

člen

 

 1.  

Mertel

Stanislav

Sobotište

349

Čest.člen

 

 1.  

Chodúr

Ján

Sobotište

50

Čest.člen

 

 1.  

Matúš

Ján

Sobotište

119

Čest.člen

 

 1.  

Jankových

Martin

Sobotište

59

Čest.člen

 

 1.  

Chodúr

Pavol

Sobotište

572

Čest.člen

 

 1.  

Holba

Jozef

Vrbovce

684

Čest.člen

 

 

TOPlist